NKD 20 jubileumsbok

Jubileums bok om Kunstnersenteret i Dale i Sunnfjord.

Residens: oppholdssted, bolig, særlig for fyrste eller annen høytstående person (Store Norske Leksikon)

Artist-in-residence-programmer gjør det mulig for kunstnere, akademikere, kuratorer, og andre mennesker i kreativt arbeid å jobbe og oppholde seg et annet sted enn i sitt vante miljø.
Artist-in-residence-opphold gir tid til refleksjon, forskning, produksjon og presen- tasjon. Det gir også en mulighet til å utforske egen praksis i et annet samfunn eller miljø, møte nye mennesker, bruke nye materialer og oppleve livet på et nytt sted. (Wikipedia)

ClientNordisk Kunstersenter DaleCategoryLayout, Design, Logo, Typography

Privacy Preference Center