Libra

Hva er antroposofi? Hvem var Rudolf Steiner? Tidsskriftet Libra belyser antroposofien og Steiners livsverk som en kulturimpuls i vår tid, med utgangspunkt i aktuelle temaer innenfor vitenskap, kunst, religion og samfunnsliv.

Med antroposofiens menneskebilde som grunnlag vil vi gi et bidrag til dagens kultur- og livssynsdebatt, i spenningsfeltet mellom en naturvitenskapelig verdensanskuelse med ensidig materialistisk orientering og en stadig voksende strøm av tilbud fra okkultismens supermarked.

Ved siden av artikler med tidsaktuelt eller mer kulturhistorisk innhold, bringer Libra intervjuer, dikt, naturbetraktninger og bokanmeldelser.

ClientLibraCategoryLayout, Design

Privacy Preference Center