Levende linjer

«Når du leker med form, utfolder du deg fritt. Du bruker din sans for estetikk og din opplevelse av formenes forhold til hverandre. Når du tegner med utgangspunkt i en idé, er prosessen styrt mot å (gjen)skape en ideell form. I begge tilfeller forholder du deg til form som fenomen. Både barn og voksne gleder seg over å formtegne på denne måten. Det kan oppleves like gledesfylt som å danse eller spille musikk.

Formtegning er en nøkkel til det kunstnerisk lekende menneskesinnet. Jeg håper denne boken bidrar til at du som lærer finner nye måter å lokke frem det lekende og skapende i dine elever.»

Henrik Thaulow

ClientHenrik Thaulow / Antropos ForlagCategoryDesign, Layout, Typography

Privacy Preference Center