Forskerfrø

Naturfagsenteret har satsing på barnehage i vårt oppdragbrev fra Utdanningsdirektoratet for 2010 og 2011. Vi har kalt satsingen mot barnehage Forskerfrø.

Barna skal introduseres for forskerfrø i barnehagen før forskerspiren i grunnskolen. Forskerspiren er et hovedområde i naturfag i grunnskolen som handler om praktiske aktiviteter og utforskende arbeidsmetoder. Dette er tanker som også står sentralt i barnehagen. Frøet kommer før spiren og det har enormt potensial. Tenk på de bitte små frøene som kan vokse til store trær om de får de rette betingelsene. Frøene er som barnehagebarna.

I Rammeplanen for barnehage står det (side 38):

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verdenen.
Med blant annet dette som utgangspunkt har vi utviklet forskerfrø.no som er et nettsted med aktiviteter og nettressurser for barnehage.
Tenk på de bitte små frøene som kan vokse til store trær om de får de rette betingelsene. Frøene er som barnehagebarna.

ClientNaturfagsenteretCategoryBranding, Layout, Design, Programming, Typography, Web

Privacy Preference Center